søg her:
XpDetail Online

Udvikling Helsingør - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, så stil dem her, vi besvarer alle spørgsmål.

smilingdanmark

Tonny Parnell: jeg er bange for Kommunen taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder? ?

Som jeg tidligere har nævnt regner jeg med at Detailhandlen i indre by, allerede i August er reduceret med mere end 10%, - Mange vil ikke overleve og en stor del af resten vil overveje om det herefter er en god ide at drive virksomhed i Helsingør Kommune?

smilingdanmark

Helsingør detailhandel oplever "dødskampen" lige nu, IKKE kun p.ga. coronavirus/COVID-19, men primært fordi Virksomhederne overvejer om det overhovedet er realistisk at håbe på en opretning af en virksomhed i en så erhvervsfjentlig Kommune efter coronakrisen?, - ligesom der vil være så ringe et udvalg tilbage i indre by at det er overvejende sandsynligt at Grænsekandlen. efter COVID-19 pandemien vil rykke til Hørsholm - Lyngby og Hillerød.

Indre by når hurtigt et punkt hvor den Ressourcestærke børnefamilie vælger Helsingør fra til fordel for en anden by der har bedre indkøbs og shoppingmuligheder, og investorerne til byggeprojekterne oplever at de ikke kan sælge en bolig i Helsingør, - investeringer i byen og byggeriet går i stå igen.


Udvikling
30-03-2022
Tonny Parnell

Regeringens energistrategi 2050 er en illusion.  

Regeringens energistrategi 2050 er en illusion.
Realisering af regeringens vision om dansk uafhængighed af
kul, olie og gas om knap 30 år, er ikke mulig af mange årsager.

Helsingør krydstogtkaj
Troposfære bæltet målt i Jan. md.

Vi. kan ikke blive ved med at opretholde glansbilledet af solceller som den grønne løsning på klodens CO2-problemer. Når udledningen af klimagasser ved produktionen af solceller bliver medregnet, så er solceller langt den mest CO2-svinende grønne teknologi og udleder i det samlede regnestykke, mere CO2 en kul - gas og olie.

I produktions processen af solceller som har en levetid´s cyklus på kun ca. 5-6 år, sker der et massivt udslip af klimagasser, der er langt mere klimaskadelige end CO2.

Produktionen forurener f.eks luften med SF6 der er 39.800 gange så klimaskadeligt som CO2,
NF3 der er 17.200 gange så klimaskadeligt som CO2, 
og C2F6 der er 9.200 gange så skadeligt som CO2.

Beregninger "foretaget af EU-forskere i projektet ExternE" viser, at solceller i Tyskland udleder 180 gram CO2 for hver produceret kWh, hvis man medregner produktionen af solcellerne. https://ing.dk/artikel/opraab-fra-forsker-solceller-er-den-mest-klimaskadelige-groenne-energiform-163956

En danskproduceret kilowatt-time produceret ved olie - kul - gas udledte i 2018 150 gram CO2. pr. kWh (der er anvendt Energinets miljørapport 2019 med fradrag ef vindenergi)

Herudover skal også tages hensyn til risiko for udslip af samme stærkt forurenende drivhusgasser ved recycling og bortskaffelse af udbrændte solcellemoduler.

1. Vi ved nu at Solcelleparker nord og syd for troposfære bæltet målt i Jan. md. afleder mere Co2 til naturen end Kul og olie(Det er i vinterhalvåret Helsingør bruger mest El og varme, derfor vil den planlagte solcellepark i skibstrup belaste naturen med langt mere Co2 end kul olie og fosile brændsler, - - GLEM ALLE PLANER VEDR. SOLCELLEPARKER.)

2. Hvis kul, olie og gas inden 2050 skal erstattes af grøn Vindmølle energi, skal vi etablere 15-20 gange flere og langt større vindmølleparker og det har Danmark ikke kapacitet og arbejdskraft til. (heller ikke uanset 100.000 ekstra Ukrainske flygtninge) 

3. Hvis vi kunne skaffe arbejdskraft nok til at øge anlæg af vindmølleparker og energiøer vil Danmark ikke være i stand til at ledningsføre den grønne energi i elenettet med mindre dette udvides 400% og det har vi ikke kobber, eller fuld-ledere nok til - - - og selv om vi udvider minekapaciteten i Grønland vil der ikke være nok.(Grønland bliver måske det Arktiske svar på de velhavende emirater i Mellemøsten - eller Danmark gør, hvis vi spiller kortene rigtigt.)

Omstillingen til uafhængighed af fossile brændsler er en kæmpe opgave, der vil vende op og ned på, ikke bare vores, men hele det globale verdenssamfund. (resaurcerne bliver pludselig tilgængelige eller utilgængelige i modsatte dele af verden)

Man kunne i dag fristes til at mene NATO burde inddrages i planlægningen for at sikre strategisk vigtige knudepunkter og ikke mindst forsvar af eventuelle vindmølleparker og elektrolyse produktion på Grønland og Færøerne.

Foruden minedriften kunne Grønland og Færøerne i fremtiden spille en væsentlig rolle omkring eksport af Power to X produkter til resten af verden, Vi kommer til at mangle Halvledere samt fuld ledere Kobber - Aluminium - Nikkel messing og andre fuld-ledere. Island kan levere store mængder energi fra den varme undergrund. En samlet energi-infrastruktur omkring Barentshavet under Nato beskyttelse er måske fremtiden.

Vi skal de næste 20-25 år kalkulere med en kraftig nedgang i reallønnen, Danmark skal investere massivt i en Power To X infrastruktur og udnytte sin strategiske beliggenhed og danne sig en sikker føre position i eksport af Power To X teknologi og produkter. På lang sigt skal vi satse på vores nationale medicinalfirmaer til hurtigere opstart af, - og hyppigere produktion af vacciner til forebyggelse af kommende pandemier (covid19 in mente. (Jeg har investeret i Mærsk - NKT - og Novo).

Grønland er verdens største ørken og kunne, med en rimelig konstant midelvind, være svaret på verdens størst vindmøllepark og dermed også verdens største producent af El og Power to X produkter som kunne forsyne europa via pipelines og udskibes / eksporteres via Barentshavet og pipelines via Alaska til USA.

At Trump ytrede ønske om at købe Grønland, var jo ikke fordi han er dum??

Power to x kan være redningsplanke for regeringens energistrategi 2050

Power-to-X er afgørende for grøn omstilling af energiforsyningen. Det stiller store krav til de virksomheder, som skal udvikle og modne produkter og teknologier, der skal understøtte udviklingen.

Power to x kan være redningsplanken fordi vi kan lagre en del af energien på produktionsstedet og derved udligne ledningsføringen til forbrugeren i Elnettet. Elektrolyseproduktierede Power To X produkter transporteres dels ved trykledninger eller tank-transport og med skibe. Man kan også transportere El -Gas og Brint i samme pipeline, eller El i en kappe om metanol amoniak. herved kan fase R - S - T fremføres i samme korridor, hvorved etableringsomkostninger til omlægning og udvidelse af energi infrastruktur nettet bliver væsentligt billigere.


.
. Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 >
21-07-2022


Integration af indvandrere i Danmark
Det er ikke politisk korrekt at blande Krigsflygtninge hungersnød -....
Udvikling Integration af indvandrere i Danmark

31-03-2022


Digital Korruption - RUSLAND ?
Også i Helsingør Kommune udøves DIGITAL KORRUPTION for at opnå magt.....
Udvikling Digital Korruption - RUSLAND ?

09-03-2022


Er MÆRSK og POWER TO X Danmark´s redning
Der er intet der styrker sammenholdet som en fælles fjende ? - Det var også det fremtrædende budskab efter drøftelser mellem den Danske og Norges statsminister og efterfølgende pressemøde i dag den 9. Marts 22 kl 13:30....
Udvikling Er MÆRSK og POWER TO X Danmark´s redning

17-04-2021


Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland
Turistindustrien i Helsingør Kommune lider voldsomt efter Bennedikte Kiær og Anette Sørensen er blevet uvenner.....
Udvikling Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland

24-10-2020


WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM
MÆRSK er nu allerede gået ind, og sammen med Ørsted og Haldor Topsø vil de lægge sig i front for det Danske Energinet med Bunkers aktivitet i Helsingør....
Udvikling WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM

13-09-2020


Power To X og Danmarks fremtid
Power To X - Danmarks guldæg Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen fra fossile brændsler.....
Udvikling Power To X og Danmarks fremtid

03-09-2020


Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør
Så er Helsingør Kommune igen på vilde afveje for skatteborgernes penge!....
Udvikling Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør

25-06-2020


Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.
Vi erindrer Biogas eventyret der kostede skatteborgerne over 400 Mio. - - se på det spritnye Flisfyr som koster skatteborgerne over 1 Mia, - Biogasfyret producerede aldrig en eneste km3 Gas og det nye flisfyr kommer aldrig til at producere en eneste MWH.??....
Udvikling Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.

23-03-2020


Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed
Det er MEGET sent du nu tænker på erhvervslivet.? - - Måske for sent. - jeg er bange for Helsingør Kommune taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder....
Udvikling Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed

10-03-2020


Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri
Hvorfor forholder du dig ikke til Di´s erhvervsundersøgelse ? -den er retvisende og den forholder vi andre os til. - - er du betrykket ved Helsingør erhvervsvenlighed,? - det bør borgmesteren nemlig være.....
Udvikling Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri

20-02-2020


Store udfordringer for den fysiske butik
Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butikkerne, samtidig med, at de i stigende grad vælger at handle på Internettet. En udvikling der sætter de fysiske butikker under pres.....
Udvikling Store udfordringer for den fysiske butik

19-02-2020


Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling
Den Radikale Christian Holm Donatzky´s dræbende ide om uddannelsesinstitutioner i indre by dukker nu op igen. Donatzky udnytter Borgmesterens svage punkt og afpresser Borgmesteren ved mediekorruption.....
Udvikling Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling

31-01-2020


ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION
Vi har nu tre gange inden for et år, set kommunen og specielt det borgmæsterbærende parti og Borgmesteren selv ligger under for for den samme gruppe som nu står bag tidligere massive mediepres....
Udvikling ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION

27-12-2019


HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.
Helsingør satser på kultur og turisme, men har KUN EN internet portal og det er kommunens officielle, som ikke burde være en reklamesøjle,(jeg skal skynde mig at sige at det er fint så længe vi ikke har andre) men der bør være andre der er stærkere på det område. Turistkontoret er nedlagt og hedder ....
Udvikling HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.