søg her:
XpDetail Online

Udvikling Helsingør - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, så stil dem her, vi besvarer alle spørgsmål.

smilingdanmark

Tonny Parnell: jeg er bange for Kommunen taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder? ?

Som jeg tidligere har nævnt regner jeg med at Detailhandlen i indre by, allerede i August er reduceret med mere end 10%, - Mange vil ikke overleve og en stor del af resten vil overveje om det herefter er en god ide at drive virksomhed i Helsingør Kommune?

smilingdanmark

Helsingør detailhandel oplever "dødskampen" lige nu, IKKE kun p.ga. coronavirus/COVID-19, men primært fordi Virksomhederne overvejer om det overhovedet er realistisk at håbe på en opretning af en virksomhed i en så erhvervsfjentlig Kommune efter coronakrisen?, - ligesom der vil være så ringe et udvalg tilbage i indre by at det er overvejende sandsynligt at Grænsekandlen. efter COVID-19 pandemien vil rykke til Hørsholm - Lyngby og Hillerød.

Indre by når hurtigt et punkt hvor den Ressourcestærke børnefamilie vælger Helsingør fra til fordel for en anden by der har bedre indkøbs og shoppingmuligheder, og investorerne til byggeprojekterne oplever at de ikke kan sælge en bolig i Helsingør, - investeringer i byen og byggeriet går i stå igen.


Udvikling
25-06-2020
Tonny Parnell

Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.  

Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.

SOLCELLEPARK i Skibstrup ?

Det er en rigtig skide god ide i Nevada ørkenen eller Andesbjergene over trægrænsen hvor den vegetation der via fotosyntese absorberer og omdanner Co2 til Grundstof nr 6 (Kulstof C), alligevel ikke kan vokse. (Den hurtige kulstofcyklus) som er betingelsen for alt levende på jorden.

Det giver bare ikke nogen mening at opstille et solcelleanlæg i Danmarks tættest befolkede og naturskønne Nordsjælland, nu "Nationalpark Kongernes Nordsjælland," der fylder 100 fodboldbaner, hvor man skal bruge mange tons sprøjtegifte for at holde arealet fri for den vegetation der via fotosyntese kunne absorbere mere Co2 end hele energianlægget kunne spare atmosfæren for. - og så vil anlægget alligevel kun dække en brøkdel af Helsingør´s forsyningsbehov. - - det er igen en "KNOLD OG TOT" løsning der ikke er klimavenlig i forhold til Co2 udslip til atmosfæren og er ikke spor bedre end den fatale flisfyr skandale. - - Her mangler såvel Borgmesteren som hele byrådet i den grad dømmekraft, nøjagtig som i Biogas skandalen som nu igen i "Gø & Gokke Flisfyret" til 1 Mia. skattekroner, der ej heller nogensinde kommer til at producere energi.

Kulstof C er grundbyggestenen i alt levende
Grundstof nummer 6 kulstof (C) er grundbyggestenen i alt levende, som vi kender.

Lær og forstå lidt mere om Energiproduktion - Co2 - Klima og forandringerne i kontinentalsoklen gennem de sidste 200 Mia. år, eller få eksperthjælp udefra til at vurdere hvordan og hvilken energiressourcer Helsingør skal satse på som erstatning for det 1 Mia. dyre "Fuser flis fyr", inden byrådet blindt vedtager endnu en ny skandale der blot øger skatten endnu mere. (uden disse skandaler kunne Helsingør både vedligeholde indre by - forbedre den alt for dårlige infrasruktur såvel transportmæssigt som digitalt og samtidig sænke skatterne betragteligt)

Læs om Kulstof6 og mine andre artikler under "Helsingør i Udvikling".

I Nevada bor 9,01 indb./km2 og 90 % af landjorden er ørken. i Danmark bor vi 132 indb./km2 - vi dyrker hver en m2, vi har for lidt sol og beregnes virkningsgraden i forhold til den CO2 udledning der frigives ved produktion og vedligeholdelse af solceller, cellernes levetid og udskiftnings rate i forhold til det Danske klima (sommer og vinter) - - - så er det en meget klam fidus, og det ville være langt mere co2 neutralt at koble os på de nye havvindmølle parker, vind er en ressource vi har meget af, men Danmark er et lille tætbefolket land.

Vi erindrer Biogas eventyret der kostede skatteborgerne over 400 Mio. - - se på det spritnye Flisfyr som koster skatteborgerne over 1 Mia, - Biogasfyret producerede aldrig en eneste km3 Gas og det nye flisfyr kommer aldrig til at producere en eneste MWH.?? -

De tidligere entusiaster i FH, der "fyrede" 1,4 Mia. af borgernes skattekroner af, var tydeligvis ikke de skarpeste knive i skuffen, hverken hvad angår klimaberegninger, - økonomi - drift eller planlægning af Helsingørs varme og energiforsyning, hvordan er "det nye hold" eksamineret inden nye Mia. Omkostninger påduttes skatteborgerne. ? ? ?

Hvis Klogehovederne i Forsyning Helsingør absolut igen skal ud og eksperimentere for skatteborgerne´s penge, så skal det IKKE være i solenergi fordi Danmark har for få soltimer i den konkurrence, derimod blæser det uafbrudt, og vindblæste øer og rev til havvindmølle parker har vi i overflod.

Det vil gå solcelleprojektet nøjagtigt som det 1 Mia. skattefinansieret flisfyr. nemlig at FH. igen igen finder ud af at de beregninger projektet bygger på, igen er helt ved siden af og som for flis-anlægget vil den energi der kan udvindes af solcelleanlægget være akkurat så CO2 belastende som et traditionelt kulfyret anlæg i Sibirien. - Helsingør forsyning står om to år, for tredje gang med et energianlæg der er klar til nedrivning før malingen er tør, og sløseri med skatteborgernes penge løber nu op i omegnen af 3,5 Mia. DKK.

Solceller i Danmark ER IKKE fremtiden, men Helsingør skal satse på, og medvirke til udvikling af  Power 2 X ?

Power to X

Power-to-X eller P2X/PtX betyder at el via Elektrolyse, kan blive til Brint og en række forskellige produkter (X’er) Læs mere om Power To X

Det nye Flisfyr med tilhørende Losseplads har vi advaret imod, beregnet og skrevet om siden 2012, ikke bare at FH´s beregninger var forkerte og det aldrig ville komme til at fungere, men også den kendsgerning at Helsingør ALDRIG har haft en overordnet samlet udviklingsplan eller strategi og det uhyggeligt grimme Flisfyr blev uheldigt placeret midt i Helsingør´s indkørsel og udfletning fra Ring6½ og den nye HH-forbindelse. - - Nu står det der, lige klar til nedrivning, og bevidner at byrådet nu ikke bare en gang, men af to gange har byrådet/borgmesteren ladet de selv samme "genier", formøble 1,4 Mia. af skatteborgernes penge. ? - - lad det nu ikke ske tredje gang. - - vi er oppe i summer der vil trække Kommunen ned i erhvervsvenlighed fordi kommunen ejer forsyningen og kan ikke levere den miljøvenlige energi erhvervene efterspørger, og slet ikke til en konkurrencedygtig pris.

Når det nye 1 Mia. dyre flisfyr alligevel skal rives ned, ville det måske være værd at overveje om det ikke ville være den bedste løsning hvis (som vi også anbefalede i 2012) hele molevitten blev flyttet til Skibstrup og energiforsyningen/produktionen blev helt grøn og fordelt 1/3 på Varmepumper - 1/3 på havvindmøller og 1/3 hvor vi bytter med Norges vandkraft forår og sommer, og leverer havvindmølle energi tilbage til Norge/Sverige om vinteren hvor vi har masser af vind og Norges vandfald fryser. - - Det vil give en rimelig forsyningssikkerhed under alle senarier og der vil også her være plads til sortering af det affald der kan genanvendes og forbrænding af restaffald.

Ligesom der også i Skibstrup vil være plads til en kommende elektrolyse og Brint Tryk buffer station når det nye Power To X udrulles i Europa.

Er der et problem med energitab under transporten fra Skibstrup, så sælg Helsingør EL og overlad alt Elproduktion til dem der er bedre til det. - Grav jordvarmeslanger ned i på strækningen fra et mere effektivt "Jord til Vand" anlæg i Kvistgård til området i Skibstrup hvortil også affaldssortering - genbrugsplads og rest-forbrænding skal flyttes.

Vi ved at der er planer om nedgravning af de kæmpe 300GW el luftkabler der transporterer EL fra Sverige og Norge som går i land omkring Ålsgårde og bliver luftledninger tværs over det meste af Sjælland. Vi ved også at det største problem ved negravning er nedkøling af de enorme kabler.?  - Her ville det være oplagt at energiforsyningerne benytter varmepumper og samarbejder med det Danske Elnet om nedkøling med jordslanger af det nedgravede Elnet.

Når Danmark satser så kraftigt på Havvindmølle parker kan vi formentlig forvente at energinettet/energi-transportvejene bliver prioriteret som kabelført i el-nettet, (aktiekurserne i NKT vil stige mange 100%) og det gamle vandbaserede fjernvarmenet vil ad åre blive udfaset til fordel for et forsyningsnet med mindre varme og energitab under transporten. - - Et mindre "Jord til Vand" anlæg på varmepumper i Kvistgård skal derfor betragtes som et "overgangsanlæg" der kun lige forsyner det eksisterende vandbårne fjernvarmenet indtil hele nettet er udfaset.

NB: Siden de første rygter om Vindmølleparker og til jeg nu den 29/08-20 tjekkede op på kursen, er NKT-aktien steget med 120,51% ? - god forretning

Måske kan varmepumper støjdæmpes så meget at et mere effektivt "Jord til Vand" anlæg på varmepumper kan genbruge fordelingsenhederne til det eksisterende fjernvarmenet fra flisfyret på Energivej.

Læs mere her


.
. Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 1
[1] 2 3 >
21-07-2022


Integration af indvandrere i Danmark
Det er ikke politisk korrekt at blande Krigsflygtninge hungersnød -....
Udvikling Integration af indvandrere i Danmark

31-03-2022


Digital Korruption - RUSLAND ?
Også i Helsingør Kommune udøves DIGITAL KORRUPTION for at opnå magt.....
Udvikling Digital Korruption - RUSLAND ?

30-03-2022


Regeringens energistrategi 2050 er en illusion.
Hvis kul, olie og gas inden 2050 skal erstattes af grøn Vindmølle energi, skal vi etablere 15-20 gange flere og langt større vindmølleparker....
Udvikling Regeringens energistrategi 2050 er en illusion.

09-03-2022


Er MÆRSK og POWER TO X Danmark´s redning
Der er intet der styrker sammenholdet som en fælles fjende ? - Det var også det fremtrædende budskab efter drøftelser mellem den Danske og Norges statsminister og efterfølgende pressemøde i dag den 9. Marts 22 kl 13:30....
Udvikling Er MÆRSK og POWER TO X Danmark´s redning

17-04-2021


Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland
Turistindustrien i Helsingør Kommune lider voldsomt efter Bennedikte Kiær og Anette Sørensen er blevet uvenner.....
Udvikling Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland

24-10-2020


WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM
MÆRSK er nu allerede gået ind, og sammen med Ørsted og Haldor Topsø vil de lægge sig i front for det Danske Energinet med Bunkers aktivitet i Helsingør....
Udvikling WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM

13-09-2020


Power To X og Danmarks fremtid
Power To X - Danmarks guldæg Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen fra fossile brændsler.....
Udvikling Power To X og Danmarks fremtid

03-09-2020


Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør
Så er Helsingør Kommune igen på vilde afveje for skatteborgernes penge!....
Udvikling Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør

23-03-2020


Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed
Det er MEGET sent du nu tænker på erhvervslivet.? - - Måske for sent. - jeg er bange for Helsingør Kommune taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder....
Udvikling Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed

10-03-2020


Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri
Hvorfor forholder du dig ikke til Di´s erhvervsundersøgelse ? -den er retvisende og den forholder vi andre os til. - - er du betrykket ved Helsingør erhvervsvenlighed,? - det bør borgmesteren nemlig være.....
Udvikling Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri

20-02-2020


Store udfordringer for den fysiske butik
Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butikkerne, samtidig med, at de i stigende grad vælger at handle på Internettet. En udvikling der sætter de fysiske butikker under pres.....
Udvikling Store udfordringer for den fysiske butik

19-02-2020


Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling
Den Radikale Christian Holm Donatzky´s dræbende ide om uddannelsesinstitutioner i indre by dukker nu op igen. Donatzky udnytter Borgmesterens svage punkt og afpresser Borgmesteren ved mediekorruption.....
Udvikling Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling

31-01-2020


ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION
Vi har nu tre gange inden for et år, set kommunen og specielt det borgmæsterbærende parti og Borgmesteren selv ligger under for for den samme gruppe som nu står bag tidligere massive mediepres....
Udvikling ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION

27-12-2019


HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.
Helsingør satser på kultur og turisme, men har KUN EN internet portal og det er kommunens officielle, som ikke burde være en reklamesøjle,(jeg skal skynde mig at sige at det er fint så længe vi ikke har andre) men der bør være andre der er stærkere på det område. Turistkontoret er nedlagt og hedder ....
Udvikling HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.