søg her:
XpDetail Online

Udvikling - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, så stil dem her, vi besvarer alle spørgsmål.

smilingdanmark

Har du en kommentar eller en kritik, så bliver du spurgt om du vil være anonym og det lover vi en whistleblower hvis det ønskes

Helsingør Kommune suger igen en bundskraber som Danmarks mest erhvervsfjentlige Kommune, på en sidste plads i Dansk industri´s erhvervsvenlighedsmålinger sammen med yderkommunerne Lolland og Falster.

Samtidig beskyldes Helsingør Kommune, ifølge fagforeningerne HK og Djøf for at "opføre sig grænseoverskridende - Hysterisk og truende over for medarbejderne i kommunens whistleblowerenhed, Borgere og ikke mindst Erhvervslivet.

Kommunen mangler en handlekraftig ledelse og hjemsøges tillige af stigende Digital korruption
Læs også Hvem taber og vinder på korruption i byrådet ?

smilingdanmark

whistleblowerenheden modtog i september en anonym henvendelse. I den rettes en række anklager mod "blandt andet" Benedikte Kiær. Er de andre: "blandt andet" Jens Bertram ?
HD skriver ligeledes: - Borgmesteren har desuden via tredjepart "udtalt trusler" over for de ansatte. Jens Bertram er udover at være Byrådspolitiker, også erhvervsmand. . . Hvem er "Tredjepart" i whistleblowersagen ?🤔😎

Som vi i 2008 - 2013, ikke kunne lokke børnefamilien til kommunen uden boliger, så vil Helsingør kommune om 5 - 10 år opleve en virksomhedsflugt med flere mistede arbejdspladser end da Værftet lukkede i 1983
Ledelsen, herunder Jens Bertram Hæmmer kommunens udvikling og har ganske enkelt ikke sans for eller føling med udviklingen og har endnu ikke set at der rejser sig en GLOBAL folkebevægelse med krav om "bæredygtig produktion" som et "salgsparameter. - det kan produktionsvirksomhederne i Helsingør ikke leve op til fordi Kommunen kan ikke levere den efterspurgte CO2 emisionsfrie energi, men Kommunens virksomheder må flytte til andre kommuner, ganske enkelt fordi Helsingør kommune IKKE kan levere GRØN ENERGI til produktionen fordi Forsyning Helsingør. nu har dummet sig 2 gange og har planlagt et tredje forsøg som i det samlede regnskab udleder mere CO2 til atmosfæren end et kulfyret kraftværk i Rusland.

For rigtig mange virksomheder betyder CO2 emissionsfri energi, liv eller død, og kan virksomheden ikke dokumentere en CO2 emissionsfri produktion og drift inden 2030, vil virksomheden bukke under i skarp konkurrence og kapløbet om "DEN GRØNNE OMSTILLING" - - Den energi og de betingelser kan Helsingør Kommune ikke levere.

En solcellepark i Skandinavien producerer IKKE CO2 emissionsfri energi og kommer aldrig til det. - I 2014-2018 advarede vi også Forsyning Helsingør og forklarede ved direkte Mail til Bertram, at afbrænding af flis og biomasse udleder langt mere CO2 til atmusfæren end både Kul Gas og Olie.

Det er Forsyning Helsingør´s pligt at levere CO2 emissionsfri energi inden 2030, men med Jens Bertram som formand og den strategi Forsyning Helsingør har, er det dokumenterbart umuligt, med mindre der indstilles en ny formand med "klogere" visioner omkring den grønne omstilling, og et langt bedre forhold til Kommunens erhvrvsliv.


Udvikling
21-10-2019
Tonny Parnell

Skal Helsingør etablere ny krydstogtkaj   

Den 21/10-2019

Eventuel krydstogtkaj i Helsingør?

Bølgerne går højt i debatten om en eventuel krydstogtkaj i Helsingør?

Print denne som PDF Der er ingen tvivl om at en ny Krydstogtkaj i Helsingør, med tiden vil blive velbesøgt, Måske endda med ventende skibe på reden fordi vi ikke har mulighed for at bygge et kajanlæg der er stort nok til mere end to af de moderne krydstogtskib i dag.

Interessen for en ny Krydstogtkaj i Helsingør, vokser med størrelsen af nye skibe i krydstogtindustrien.

krydstogtkaj Helsingør
Illustreret ca. størrelsesforhold hvis vi skal have plads til to skibe og lidt plads til byudvikling i det gule felt.

København anlægger ny stor krydstogthavn der kan tage op til 4 skibe, men der er problemer med dybden for de allerstørste skibe, som for få år siden var Queen Marry 2.

I dag er Queen Marry 2 blot en mellemstørrelse og mange af de større skibe kan ikke gå til kaj i København.

Det er rigtigt som Borgmesteren skriver, De krydstogtgæster vi har i dag er absolut ikke kommet af sig selv, og emplementeringstiden er lang, men vi har en dygtig Birgitte Bergmann som skal have stor ros for indsatsen

krydstogtkaj Helsingør

På trods kan vi på sigt regne med at en Krydstogtkaj i Helsingør vil få flere anløb end København, Ganske enkelt fordi skibene bliver stadig større, og kun et nyt kajanlæg i Helsingør kan "sælge" anløb med en dybdegang på over 12 m. til de allerstørste skibe, ligesom navigering til anløb af Helsingør vil være væsentligt lettere og dermed billigere.

Herudover sejler mange af de store skibe slet ikke til Baltikum men vender snuden mod Nordlyset og de Norske skærgårde, med klimaforandringen og krydstogtindustriens søgen efter nye og mere terrorsikre ruter, vil vi opleve at de større skibe sejler nord om Island, eventuel en smut til Grønland på vej til Canadas fjorde som længe har været meget populære krydstogtdestinationer. 

Der er ingen tvivl om, og det er ikke bare et spørgsmål om Helsingør, Enhedslisten, Alternativet eller Nej til kaj "vil have" en krydstogtkaj, eller så græs på arealerne, men i nationale interesser bliver det nok Helsingør der skal stille anlæg til rådighed for fremtidige Krydstogtskibe, ganske enkelt fordi Helsingør er de eneste der kan skaffe dybden Til de stadig større skibe., ligesom Helsingør er de eneste der vil få kapasitet til at modtage daglig tømning af spildevand fra fremtidens største skibe fordi vi indbygger de to kæmpe tankanlæg under den nye Piar, som vi i løbet af vinteren langsomt kan udvinde biogas af og tømme uden at overbelaste vores rensningsanlæg på en gang.

plastic garbich

Hvad skal der gøres med de enorme mængder af plastaffald, hvis ikke vi ønsker at se det hænge i trægrene, i flydende plasticøer eller tilstoppede Havskilpader havfugle og hvaler der skyller i land med tilstoppede maver af plastaffald?
Plastproduktion forventes at blive fordoblet i løbet af de næste 20 år, ifølge en rapport udstedt af World Economic Forum.

 Plastgenvindingsgraden er kun ca. 30 procent i Europa, kun ni procent i USA og er nul eller tæt på det i store dele af udviklingslandene.

Kina har allerede omkring 300 affalds-forbrændingsanlæg i drift, med yderligere flere hundrede under opførelse. men Kina lukker deres døre for fremmed affald, og da en overbelastet genvindingsindustri ikke klarer at følge med plastforurenings krisen, vil forbrænding i stigende grad blive brugt som et let alternativ siger "John Hocevar fra Greenpeace".

Vi kan formentlig forvente at verdensamfundet indfører strenge krav og forbud mod dumpning af affald i verdenshavene, på linje med de sanktioner der i dag er ved dumpning af Olie. - - Det kunne blive en Buseness cace for Helsingør kommune at hjælpe de allerstørste skibe af med al slags affald Der kunne være god økonomi i, "mod en rimelig betalig", at modtage Blandet affald, herunder plastic affald for at forbrænde det i det nye Bio-flisfyr som kommunen alligevel ikke kan skaffe flis nok til at holde værket i gang. 

Ét kg kulstof ved fuldstændig forbrænding omdannes til 46/14 kg CO2 ~ 3 1/3 kg CO2! 

1 Kg Kul giver 4 Kwh. El. ved fuldstændig forbrænding og udleder 3,286 kg CO2  Carbon Dioxid til atmosfæren 

De baller eller paller plastic du ser på fotoet vejer ca. 300kg  - samme mængde flis fylder det dobbelte. - tredobbelte

ca. 300 kg plastaffald kan producere 1 MWh (elektricitet) og udleder ca. 879 kg. CO2 Carbon Dioxid til atmosfæren

ca. 260 Kg kul kan producere 1 MWh (elektricitet) og udleder ca. 893 kg. CO2 Carbon Dioxid til atmosfæren  

ca. 410 Kg Biomasse/flis skal til for at producere 1 MWh (elektricitet) og udleder ca. 1192 kg.  CO2 Carbon Dioxid til atmosfæren

Hvis et kulfyret kraftværk kun har en effektivitet på ca. 34%, Udleder værket ca. 1. KG. carbon dioxide for at producere 1 KWh eltricity - - eller 1000 KG for at producere 1 MWh elektricitet.
Hvis et Biomasse/flisfyret kraftværk har samme effektivitet på ca. 34%, Udleder værket ca. 1.4 KG. carbon dioxide for at producere 1 KWh eltricity, men så eroderer kedlerne og skal udskiftes dobbelt så hurtigt og flisen skal stamme fra Danske skove.

Det Blandede plasticaffal vi modtager på den nye krydstogtkaj, "får vi en rimelig betaling for", men det flis FH skal skaffe er en knap vare og slutprisen med levering, - kørsel af og pålæsning til lastbiler er i dag langt dyrere end både kul - olie eller gas, det giver derfor særdeles god mening at tilbyde forbrænding af plastaffald fra de allerstørste skibe, i det nye Biomassefyr som er bygget til formålet. og udleder ca. 300 kg  CO2 Carbon Dioxid  MINDRE til atmosfæren pr.  produceret MWh  elektricitet. - Hvis vi fyrer med Plastic i stedet for Flis og biomasse, som FH.(Olsen banden) oprindeligt havde planlagt.

Forurener krydstogtskibe.?

krydstogtkaj Helsingør
The only possible way to achieve the so much needed decarbonisation in our industry is by fully transforming to new carbon-neutral fuels and supply chains
Ja krydstogtskibe forurener ca. 5% af den samlede transport´s CO2 udledning fordi skibene hidtil har benyttet tung svovlholdigt diselolie.

Imidlertid har krydstogtindustrien også meldt sig på banen og bebuder nye CO2 neutrale skibe og arbejder med at fremme udviklingen af avanceret miljøteknologi, som kan muliggøre nulemissionsdrift af skibe.

I anledningen af, at MSC Cruises nu (Nov. 2019) idriftsætter sit mest miljøvenlige skib nogensinde, MSC Grandiosa, erklærer selskabet sit mål om at blive verdens første helt CO2-neutrale større krydstogtselskab.

Maersk vil have CO2-neutrale   fartøjer fra 2030
På grund af et skibs levetid på 20-25 år vil Maersk have konkurencedygtige kulstofneutrale skibe inden 2030 for at nå nulemissionsdrift af skibe i 2050. Udvikling af nye brændstoffer og skibsteknologier samt optimering af netværk vil være et vigtigt bidragsområde.

En har spurgt på vanddybden i sundet.

bundforhold

Det ser ud til vi har en vanddybde på ca 15m. lige udenfor den yderste mole, som herfra falder med 25% til 20M. men så ligger der en sandbanke på 16,2 m. dybde. som burde være nok til de allerstørste skibe.

Så vidt jeg kan se, flytter de sandbanke sig en smule efter strømforholdene. men en spunsvæd umiddelbart uden for den yderste mole vil formentlig bevirke en større dybde og måske flytter sandbanken sig helt.

Vi kan derfor regne med at i løbet af få år vil vi blive udfordret på pladsen/arealanvendelsen, og vi skal allerede nu beslutte om vi vil spolere muligheden for at etablere en ny bydel med strandpromenade ud for Scanlines opmarchbåse eller vi skal rykke en ny anløbskaj længere over til trykkerdammen hvor de store skibe heller ikke vil være så dominerende på grund af højdeforskel, og vil også her ligge under udsigtslinjen mod Kronborg.

Læs meget mere om de nye flydende Tropiske Paredis-resorts.

For at illustrere størrelsesforholdene har jeg lagt 2 Queen Mary skibe så der opnås en fornemmelse af hvor langt vi faktisk skal ud mod Snekkersten for at give plads til to skibe i mellemstørrelsen.

Der er i Debatten flere gange givet udtryk for, at en anløbskaj også skal benyttes til Flislosning. - Jeg fornemmer at Kommunen benytter muligheden for anlæg af en ny Krydstogtkaj "som løftestang" fordi det nu endelig er gået op for Kommunen at den mængde Flis der skal bruges til det nye "Biotosseri", er for stor og det overrasker alle i Kommunen hvor meget losningen larmer, sviner og forurener, og Kommunen derfor er "lydhør" for at etablere en krydstogtkaj for at undgå losning i den nye Kulturhavn ? ? ? - Hvis jeg har ret i den "fornemmelse", kan jeg igen kun anbefale 20 tons dynamit, placeret godt ind under det nye Flisfyr. (Jeg har sagt det ved direkte skrivelse til Byrådet allerede i 2014) Det kommer ALDRIG til at køre, uanset om flisen losses i kulturhavnen eller fra en ny krydstogthavn, så udleder det nye flisfyr meget mere CO2 en et gammelt Russisk kulfyret vært gør. - GLEM DET! men læg en kineser under, som FH. også burde have gjort ved det fallerede Biogasanlæg.


.
. Fb Se også  kommenter Coments    Print ArtikelPrint    Skriv ArtikelSkriv

FAQ Udvikling SupportPage: 2
1 [2] 3 >
17-04-2021


Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland
Turistindustrien i Helsingør Kommune lider voldsomt efter Bennedikte Kiær og Anette Sørensen er blevet uvenner.....
Udvikling Helsingør Kommune har opløst Visitnordsjælland

24-10-2020


WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM
MÆRSK er nu allerede gået ind, og sammen med Ørsted og Haldor Topsø vil de lægge sig i front for det Danske Energinet med Bunkers aktivitet i Helsingør....
Udvikling WORLD’S LEADING POWER SYSTEM OPERATORS LAUNCH GLOBAL CONSORTIUM

13-09-2020


Power To X og Danmarks fremtid
Power To X - Danmarks guldæg Power-to-X (PtX) bliver et afgørende element i omstillingen fra fossile brændsler.....
Udvikling Power To X og Danmarks fremtid

03-09-2020


Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør
Så er Helsingør Kommune igen på vilde afveje for skatteborgernes penge!....
Udvikling Gigantisk virksomhedsflugt venter Helsingør

25-06-2020


Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.
Vi erindrer Biogas eventyret der kostede skatteborgerne over 400 Mio. - - se på det spritnye Flisfyr som koster skatteborgerne over 1 Mia, - Biogasfyret producerede aldrig en eneste km3 Gas og det nye flisfyr kommer aldrig til at producere en eneste MWH.??....
Udvikling Helsingør ude i nye vilde planer for skatteborgernes penge.

23-03-2020


Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed
Det er MEGET sent du nu tænker på erhvervslivet.? - - Måske for sent. - jeg er bange for Helsingør Kommune taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder....
Udvikling Det er lidt for sent at udvise Erhvervsvenlighed

10-03-2020


Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri
Hvorfor forholder du dig ikke til Di´s erhvervsundersøgelse ? -den er retvisende og den forholder vi andre os til. - - er du betrykket ved Helsingør erhvervsvenlighed,? - det bør borgmesteren nemlig være.....
Udvikling Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri

20-02-2020


Store udfordringer for den fysiske butik
Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butikkerne, samtidig med, at de i stigende grad vælger at handle på Internettet. En udvikling der sætter de fysiske butikker under pres.....
Udvikling Store udfordringer for den fysiske butik

19-02-2020


Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling
Den Radikale Christian Holm Donatzky´s dræbende ide om uddannelsesinstitutioner i indre by dukker nu op igen. Donatzky udnytter Borgmesterens svage punkt og afpresser Borgmesteren ved mediekorruption.....
Udvikling Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling

31-01-2020


ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION
Vi har nu tre gange inden for et år, set kommunen og specielt det borgmæsterbærende parti og Borgmesteren selv ligger under for for den samme gruppe som nu står bag tidligere massive mediepres....
Udvikling ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION

27-12-2019


HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.
Helsingør satser på kultur og turisme, men har KUN EN internet portal og det er kommunens officielle, som ikke burde være en reklamesøjle,(jeg skal skynde mig at sige at det er fint så længe vi ikke har andre) men der bør være andre der er stærkere på det område. Turistkontoret er nedlagt og hedder ....
Udvikling HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.

22-12-2019


Den blåfinnede tun tilbage i Øresund
Stimer af kæmpefisk har i stigende grad Skagen om styrbord. Den blåfinnede tun er efter årtiers fravær i stor stil vendt tilbage for at jage sildefisk og makreller i Øresund, til sportsfiskernes store glæde....
Udvikling Den blåfinnede tun tilbage i Øresund

07-12-2019


Er det menneskeskabte klimaforandringer eller er det bare hysteri
Er klimaforandringerne menneskeskabte eller er det bare en naturlig cyklus der har pågået i 4,5 Mia. år ?....
Udvikling Er det menneskeskabte klimaforandringer eller er det bare hysteri

26-10-2019


SORT - SORT - Alt for mange turister i København
Som forretningsdrivende i Helsingør, der oplever en TOTAL DØD by med under 10 mennesker og tomme gader der råber til hinanden i samme tidsrum, kan man kun forbande Københavnernes klagesang om for mange turister....
Udvikling SORT - SORT - Alt for mange turister i København

25-10-2019


Sct John´s Tropical Islands Resort
Den næste generation af flydende tropiske ferieresorts har formentlig deres egen SOL med....
Udvikling Sct John´s Tropical Islands Resort