søg her:
XpDetail Online

Udvikling Helsingør - Debat, forslag og spørgsmål

Har du spørgsmål til os ris eller ros?, så stil dem her, vi besvarer alle spørgsmål.

smilingdanmark

Tonny Parnell: jeg er bange for Kommunen taber Titusindvis af arbejdspladser allerede de kommende måneder? ?

Som jeg tidligere har nævnt regner jeg med at Detailhandlen i indre by, allerede i August er reduceret med mere end 10%, - Mange vil ikke overleve og en stor del af resten vil overveje om det herefter er en god ide at drive virksomhed i Helsingør Kommune?

smilingdanmark

Helsingør detailhandel oplever "dødskampen" lige nu, IKKE kun p.ga. coronavirus/COVID-19, men primært fordi Virksomhederne overvejer om det overhovedet er realistisk at håbe på en opretning af en virksomhed i en så erhvervsfjentlig Kommune efter coronakrisen?, - ligesom der vil være så ringe et udvalg tilbage i indre by at det er overvejende sandsynligt at Grænsekandlen. efter COVID-19 pandemien vil rykke til Hørsholm - Lyngby og Hillerød.

Indre by når hurtigt et punkt hvor den Ressourcestærke børnefamilie vælger Helsingør fra til fordel for en anden by der har bedre indkøbs og shoppingmuligheder, og investorerne til byggeprojekterne oplever at de ikke kan sælge en bolig i Helsingør, - investeringer i byen og byggeriet går i stå igen.


Udvikling
01-11-2018
Tonny Parnell

Kineserne vil bygge ny HH-Tunnel  

Kinesisk firma vil bygge tunnel mellem Danmark og Sverige

Helsingør Helsingborg Tunnel

Det kinesiske firma har tætte forbindelser til det kinesiske styre.

Et stort kinesisk firma med tætte forbindelser til det kinesiske styre er interesseret i at anlægge en tunnelforbindelse mellem Helsingør og Helsingborg og har lavet en 35 sider lang teknisk udredning om planerne.  

Det fortæller Radio24syv.

Men både eksperter og politikere udtrykker bekymring over firmaets interesse i projektet, fordi tunnelforbindelsen vil være en del af Danmark kritiske infrastruktur, lyder vurderingen, og det kan det kinesiske styre udnytte politisk.

”Kina er ikke bleg for at bruge sin økonomiske indflydelse til at opnå sine politiske mål,” siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Luke Patey.

“Kina vil kunne sige til Danmark eller Sverige: ’Vi har investeret i jeres lande, vi har handelsaftaler, og kinesiske turister besøger jer, så vi håber, at I imødekommer vores synspunkter på disse områder. Ellers vil de økonomiske aktiviteter ophøre.’,” siger Luke Patey, der primært forsker i Kinas politiske, sociologiske og økonomiske indflydelse.

Projekt til 34 mia. kr.

Firmaet, der har udvist interesse for tunnelforbindelsen, hedder China Railway Tunnel Group, og i 2017 henvendte virksomheden sig til Region Skåne i Sverige, som herefter inviterede embedsmænd fra Helsingborg Kommune til et møde.

Herefter fulgte yderligere to møder mellem svenske embedsmænd og kinesiske repræsentanter, hvor tunnellen mellem Danmark og Sverige blev drøftet, og i marts 2018 afleverede China Railway Tunnel Group en 35 sider lang teknisk redegørelse om projektet til Helsingborg Kommune, som blev delt med Helsingør Kommune.

HH fast tunnel forbindelse

Heri foreslår firmaet at anlægge en ni kilometer lang togtunnel under vandet mellem Helsingør og Helsingborg samt en tunnel til biltrafik på 14-15 kilometer, der knyttes til Helsingørmotorvejen ved Snekkersten.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har danske og svenske myndigheder vurderet, at projektet vil koste ca. 34 milliarder kroner, og tidsperspektivet er, at forbindelsen åbner omkring 2035.

Korruption hos moderselskab

China Railway Tunnel Group er et datterselskab af China Railway Group, der ejes af den kinesiske stat, og i 2014 vurderede Etikrådet i den norske oliefond, at China Railway Group skulle udelukkes fra fondens investeringer pga. korruption.

”China Railway Group har været tilknyttet grov korruption, bl.a. gennem betaling af bestikkelse til offentlige tjenestemænd i Kina for at sikre selskabet jernbanekontrakter. Modtagerne blev senere straffet i retssystemet og hos Kommunistpartiet. Ledelsen er nærmest uændret siden dengang og offentlig information om selskabets etiske retningslinjer indikerer store mangler,” fremgår det af fondens ekskludering af selskabet.

Korruption er dog ikke et særsyn i denne forbindelse, fastslår seniorforsker Luke Patey fra DIIS, men det faktum, at China Railway Tunnel Group er knyttet til et statsejet selskab betyder, at det kinesiske styre er involveret i de vigtige beslutninger.

”Det er virksomheden selv, der træffer de daglige beslutninger, men fordi ledelsen udpeges af kommunistpartiet, tager det kun et opkald fra det kinesiske styre til selskabet for at fortælle, hvilke investeringer der foretages osv. Der er het klart en politisk kontrol,” siger Luke Patey.

Udenlandsk pres er skrækscenariet

Finansministeriet arbejder for tiden på et lovforslag, der skal give mulighed for at bremse udenlandske virksomheders opkøb af kritisk dansk infrastruktur som f.eks. havne, lufthavne, elnet eller mobilnet.

”Skrækscenariet er, at der er nogen, som køber dansk infrastruktur op med det formål at presse Danmark. Enten presse os til, at vi ikke må mene noget politisk, eller presse os til, at vi skal agere på en bestemt måde,” sagde finansminister Kristian Jensen til Politiken forleden.

Ministeriet har dog endnu ikke taget stilling til, om tunneller eller broer vil være en del af Danmarks kritiske infrastruktur, lyder det.

”Der er på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til en konkret definition af begrebet ’kritisk infrastruktur’. Kritisk infrastruktur vil dog typisk bl.a. omfatte sektorer eller aktiver, som er centrale for opretholdelsen af samfundets fundamentale funktioner og regeringsførelse,” skriver ministeriet i en mail til Radio24syv.

Tunnel kan blive central i konflikt

Men en flere kilometer lang tunnel, der forbinder Danmark og Sverige, vil være en del af Danmarks kritiske infrastruktur, vurderer André Ken Jakobssen, postdoc. ved Center for Militære Studier.

”Både EU og NATO arbejder pga. et forhøjet kriseberedskab på et militært shengen-samarbejde, hvor man ser på, hvilke veje og broer, der kan bruges til tanks. Det handler om at kunne reagere hurtigt, hvis der opstår en konflikt, og tunneller vil være del af de overvejelser,” siger han og påpeger, at Kina og Rusland har et ”gryende militært samarbejde, som er svært at spå om.”

Og hvis der kommer en konflikt mellem Rusland og NATO, kan det få betydning, at det kinesiske styre har centrale informationer om tunnellen mellem Helsingør og Helsingborg, siger André Ken Jakobssen.

”I en krisesituation kunne man forestille sig, at der skulle flyttes tropper via denne her tunnel, og her kunne Rusland måske med hjælp fra Kina få adgang til plantegninger, informationer om strømforsyninger, og måske it-systemer, der kan styre brandslukning eller oversvømmelsesbeskyttelse. Det er spekulativt, men det er sådan nogle overvejelser, som myndighederne må håndtere,” siger han. 

Derfor mener Socialdemokraternes udenrigsrordfører Nick Hækkerup også, at det er helt afgørende, at Danmark har fuld kontrol over en evt. tunnelforbindelse.

”Vi skal ikke have kineserne til at eje kritisk dansk infrastruktur. Vi skal have fuld kontrol over det fra ende til anden. Vi har set rundt omkring i verden, at kineserne bruger det her til at sikre sig indflydelse på landenes politik, og opstår der en kritisk situation, så er det ikke rart, hvis vi ikke selv har styring over vores egen infrastruktur,” siger Nick Hækkerup.

China Railway Tunnel Group er ikke vendt tilbage på Radio24syvs henvendelser i sagen, og borgmester i Helsingør Kommune, Benedikte Kiær (K), har ikke ønsket at kommentere sagen.


.
. Din kommentar Coments      Print ArtikelPrint      Skriv ArtikelSkriv
Tonny Parnell 29-11-2018 16:50:56
10 enig9 uenig
cal1cal1

Kinesisk HH-Forbindelse

Det globale "Game" forarger Benedikte Kiær ?

Det er ihhh og ååhh så politisk.

Helsingør har ikke en, men adskillige gange og altid sagt "Hvis Svenskerne vil have en fast HH-forbindelse, kan de jo bare gå i gang". - Denne passus har Per Tærsbøl fremsat adskillige gange og hver gang Helsingborg har henvendt sig.

Udtalelserne er en del af det globale "Game" og det politiske spil mellem Danmark og Sverige, - "HVEM SKAL BETALE REGNINGEN ELLER DET MESTE" ? - I udtalelserne ligger implicit at Svenskerne vil få den største glæde/udbytte af en fast forbindelse mellen HH, derfor skal de bære den største økonomiske byrde, og helst betale det hele, "de kan bare gå i gang".

Der pusles overordnet med tanken om en samlet "Øresundsregion" med en samlende infrastruktur i en cirkel med anlæg både på den svenske og den Danske side, her mener Svenskerne at Danmark får det største udbytte og skal derfor betale en del af "bindeledet", den faste HH-forbindelse.

Det politiske "ping-pong" spil har nu pågået i mere end 40 år og tiden nærmer sig hvor den manglende faste HH-forbindelse efterhånden er en direkte økonomisk byrde der resulterer i manglende udvikling af Øresundsregionen på begge sider.

Helsingør Kommune kan fremsætte ønsker og påvirke en kommende HH-forbindelse via lobbyvirksomhed, således vi kan udvikle byen efter de forventede/ønskede til og frakørselsforhold, men har i øvrigt absolut ingen indflydelse på hvornår, hvem og hvordan en fast HH- forbindelse skal etableres. Det er et statsligt anliggende.

Helsingør Kommune har ALDRIG løftet et øjenbryn i forhold til en HH-forbindelse og har ALDRIG skænket udvikling af byen i forhold til en kommende fast HH-forbindelse en tanke, derfor kan det vel ikke undre at der fra den Svenske side, nu kommer endnu et "Wake Up Call", men det praller åbenbart bare af i en forargelse over at Radio24/7 er budbringer for dette "Wake Up Call".

Kritiske røster blander sig nu i hvem der tilbyder at udføre anlægsarbejdet, fint nok?, jeg ville også være kritisk i forhold til den løsning Radio24/7 her gestikulerer. På den anden side. ? - Kan "China Railway Tunnel Group" bore de fire tunnelrør for 34Mia. som Radio24/7 påstår, så betal dem og tak for det. (24 Mia. til Svenskerne, - 10 Mia. til Dansk side) rimeligt nok, det er på den Svenske side vi har kontinentalsoklen i 40m. dybde.

Sverige og Helsingborg har sendt adskillige signaler, udtalelser og ønsker til en fast HH-forbindelse gennem de sidste 40 år, men INGEN har virket eller VÆKKET Helsingør - Danmark.

Nu spiller Trump ud med at bryde de Kinesiske og andre Handelsaftaler, "America first" mens Kina snart har etableret sig og udfører kæmpe anlægsarbejder i hele verden lige for næsen af Trump, anlægsarbejder der i kaliber er så omfattende at det kan destabilisere den verdensorden vi kender i dag.

Putin annekterer større dele af Krim og spiller igen med musklerne, - en enorm olieledning tæt på Bornholm, så voldsom en forsyningsledning ned gennem Europa kan true verdensfreden.

Svenskerne har nu trukket trumfkortet, et "Wake Up Call" der tilsyneladende vækker Benedikte Kiær - "Kineserne kommer!", Trump vil kun "America First" og Putin rykker nærmere.

Det er så ærgerligt at det bare udmunder i forargelse over fejlcitering fra budbringeren Radio24/4.

Fru Borgmester, det er bare et "Wake Up Call". ALLE vores nabokommuner ruster sig og planlægger efter en snarlig kommende fast HH-Forbindelse, men Helsingør gør INGENTING.

Detailhandlen sygner hen. - Detailhandlen i indre by kvæles - Infrastrukturen er elendig og er en byrde for de få tilbageværende virksomheder, og vil være det endnu mere hvis ikke vi planlægger efter en kommende HH-Forbindelse.

Den nødvendige udvikling af indre by og Svingelport og bæredygtigheden heraf hænger ubetinget sammen med planlægningen i forhold til en kommende fast HH-Forbindelse.


.

FAQ Udvikling SupportPage: 2
1 [2] 3 >
10-03-2020


Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri
Hvorfor forholder du dig ikke til Di´s erhvervsundersøgelse ? -den er retvisende og den forholder vi andre os til. - - er du betrykket ved Helsingør erhvervsvenlighed,? - det bør borgmesteren nemlig være.....
Udvikling Helsingør erhvervsvenlighed 2019 fra Dansk Industri

20-02-2020


Store udfordringer for den fysiske butik
Detailmarkedet er i en rivende udvikling. Forbrugerne stiller stadig større krav til butikkerne, samtidig med, at de i stigende grad vælger at handle på Internettet. En udvikling der sætter de fysiske butikker under pres.....
Udvikling Store udfordringer for den fysiske butik

19-02-2020


Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling
Den Radikale Christian Holm Donatzky´s dræbende ide om uddannelsesinstitutioner i indre by dukker nu op igen. Donatzky udnytter Borgmesterens svage punkt og afpresser Borgmesteren ved mediekorruption.....
Udvikling Borgmesteren sælger Helsingør´s eneste mulighed for udvikling

31-01-2020


ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION
Vi har nu tre gange inden for et år, set kommunen og specielt det borgmæsterbærende parti og Borgmesteren selv ligger under for for den samme gruppe som nu står bag tidligere massive mediepres....
Udvikling ÅBENHED OG DIGITALISERING MODVIRKER DIGITAL KORRUPTION

27-12-2019


HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.
Helsingør satser på kultur og turisme, men har KUN EN internet portal og det er kommunens officielle, som ikke burde være en reklamesøjle,(jeg skal skynde mig at sige at det er fint så længe vi ikke har andre) men der bør være andre der er stærkere på det område. Turistkontoret er nedlagt og hedder ....
Udvikling HELSINGØR ER ET IT MØRKELAND DER I DEN GRAD SKAL OPGRADERES.

22-12-2019


Den blåfinnede tun tilbage i Øresund
Stimer af kæmpefisk har i stigende grad Skagen om styrbord. Den blåfinnede tun er efter årtiers fravær i stor stil vendt tilbage for at jage sildefisk og makreller i Øresund, til sportsfiskernes store glæde....
Udvikling Den blåfinnede tun tilbage i Øresund

07-12-2019


Er det menneskeskabte klimaforandringer eller er det bare hysteri
Er klimaforandringerne menneskeskabte eller er det bare en naturlig cyklus der har pågået i 4,5 Mia. år ?....
Udvikling Er det menneskeskabte klimaforandringer eller er det bare hysteri

26-10-2019


SORT - SORT - Alt for mange turister i København
Som forretningsdrivende i Helsingør, der oplever en TOTAL DØD by med under 10 mennesker og tomme gader der råber til hinanden i samme tidsrum, kan man kun forbande Københavnernes klagesang om for mange turister....
Udvikling SORT - SORT - Alt for mange turister i København

25-10-2019


Sct John´s Tropical Islands Resort
Den næste generation af flydende tropiske ferieresorts har formentlig deres egen SOL med....
Udvikling Sct John´s Tropical Islands Resort

21-10-2019


Skal Helsingør etablere ny krydstogtkaj
Bølgerne går højt i debatten om en eventuel krydstogtkaj? - Der er ingen tvivl om at en ny Krydstogtkaj i Helsingør, med tiden vil blive velbesøgt, Måske endda med ventende skibe på reden fordi vi ikke har mulighed for at bygge et kajanlæg der er stort nok til mere end to af de moderne krydstogtskib....
Udvikling Skal Helsingør etablere ny krydstogtkaj

11-09-2019


Helsingør Flis varmeværk skader klimaet mere end kulfyrede værker
Afbrænding af biomasse er langt fra så CO2-neutral, som Forsyning Helsingør bilder os ind, og det gælder i særdeleshed flis og træpiller.....
Udvikling Helsingør Flis varmeværk skader klimaet mere end kulfyrede værker

30-08-2019


Ny teknologi kan hjælpe indre by
Kan anvendelse af teknologier i byrummet og fysiske butikker tiltrække flere kunder til Helsingør?....
Udvikling Ny teknologi kan hjælpe indre by

17-08-2019


Helsingør og Helårsturisme
Helsingør skal satse mere på udvikling af helårsturisme....
Udvikling Helsingør og Helårsturisme

07-08-2019


Hvorfor kan Helsingør ikke tiltrække "Long Term turister"
Er detailhandlen og Helsingør indre by bare ikke udviklet / moderniceret siden H. C. Andersen forlod Helsingør i 1829 ?....
Udvikling Hvorfor kan Helsingør ikke tiltrække "Long Term turister"

07-03-2019


New role of stores in the digital age
How to remain relevant if stores have played out their role in the....
Udvikling New role of stores in the digital age

04-02-2019


Hvem malker Guldkalven
Kommunen tror UDVIKLING NORD er en detailhandelsforening ? ? ....
Udvikling Hvem malker Guldkalven